Contactar

Utilitzi aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari.

Properament ens posarem amb contacte amb vostè.
 
Escriu el text de l'imatge
 
 
Contactar
 

Avís de protecció de dades

 
L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que trobareu al peu del web de l'ajuntament de Santa Fe del Penedès. Lïajuntament de Santa Fe del Penedïs utilitzarï aquestes dades exclusivament per a la prestaciï del servei o gestiï solïlicitada. En cap cas es cedirï o comunicarï a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessïries per a la prestaciï del servei solïlicitat o siguin requerides per les autoritats pïbliques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentïries aplicables en cada moment.