Butlletí digital

 
Si vols rebre periòdicament un extracte dels articles publicats a Notícies, Agenda, Tauler d´Anuncis o Perfil de Contractant , pots registrar-te al web de l´ajuntament i ho rebràs a la teva adreça de correu electrònic.
 

Donar-te d'alta

Vols donar-te d'alta? Deixa'ns el teu correu-e i prem Alta, rebràs a l'instant un missatge per tal que autoritzis l'activació amb un clic.
 
 
 Agenda
 Tauler
 NotÍcies

Donar-te de baixa

Estàs segur que vols donar-te de baixa? Deixa el teu correu de subscripció i prem baixa.
 
 
 
Avís de protecció de dades
L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que trobareu al peu del web de l’ajuntament de Santa Fe del Penedès. L’ajuntament de Santa Fe del Penedès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.